Handlekurven er tom.
Studietilbud / Pedagogikk og samfunn

Statsvitenskap

Studiet passer for deg som er opptatt av samfunn og politikk, og som gjerne vil arbeide med temaer som maktfordeling og internasjonale problemstillinger.

60 stp Høyskole

Høgskolen i Molde (HiM)

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Studiet gir deg en generell innføring i statsvitenskapelige arbeidsområder, problemstillinger, teorier, begreper og forskningsmetoder.

  Dette er områder som er vesentlige å ha kunnskap om dersom du ønsker å forstå det komplekse samfunnet vi lever i. Dette studiet, med sine fire kurs, gir deg den nødvendige kunnskapen for at du skal kunne kan forstå, analysere og treffe gode beslutninger. Dette gjelder i politikken, i organisasjoner og for ledere i næringslivet og i offentlig virksomhet.


  Statsvitenskap (60 stp) kvalifiserer som undervisningsfag

  Kravet for å bli lærer er at du har minimum 180 stp (bachelor) + PPU. Innenfor de 180 stp som kreves må det være 60 stp i et undervisningsfag. Statsvitenskap kvalifiserer som undervisningsfag.

  Statsvitenskap kan også gi deg som har allmennlærerutdanning og tar videreutdanning/evt spesialisering i din grunnutdanning undervisningskompetanse.


  Studieplan
  Se fullstendig versjon av studieplanen her

Lukk
 • Læringsmål

  Når du er ferdig med studiet vil du ha tilegnet deg kunnskap om og forståelse for politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt, og om hvordan ulike aktører deltar i politikken. Du vil også ha lært om ulike institusjoners oppbygging og virkemåte, samt samfunnsvitenskaplig metode. Det er et overordnet mål ved studiet at du utvikler dine evner til selv å analysere politikk og politiske prosesser.

Lukk
 • Jobbmuligheter

  Studiet kvalifiserer for jobb både i det offentlige og i det private næringslivet, og egner seg godt i kombinasjon med andre samfunnsvitenskapelige eller historisk-filosofiske fag. Mange velger å jobbe i humanitære organisasjoner, i fagforeninger eller i mediene. Ved å ta dette studiet vil du også bli godt kvalifisert dersom du vil drive med forskning eller arbeide med undervisning.

   

Lukk
 • Samarbeidspartner

  Høgskolen i Molde (HiM)

  Høgskolen i Molde (HiMolde) samarbeider med Høyskolen Kristiania Nettstudier om å tilby samfunnsvitenskapelige kurs og studier på nett. HiMolde er faglig ansvarlig for studiene, og når du er ferdig vil du få karakterutskrift og/eller vitnemål fra dem. Høyskolen Kristiania Nettstudier sin rolle er å tilrettelegge for at studiene skal kunne gjennomføres på nett, og kan derfor betegnes som metodeleverandør.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Lukk
 • Kursvalg

  NB! Dette studiet avsluttes høsten 2017. siste mulighet for bestilling er 31.12.2016 og siste eksamensmulighet er januar 2018.


  60 stp
  Studie
  • Høyskole - Studie (4)
   • Kurskode Kurs Lån Stp Pris a
    p-1100

    Statsvitenskap del 1

    30 37.400,- Velg
    5287
    Samfunnsvitenskapelig met... Samfunnsvitenskapelig metode gir deg en grunnleggende innføring i samfunnsvitenskapelig metode på høyskolenivå. Les mer
    15 18.700,- Velg
    5288
    Politisk teori Kurset vil gi deg en innføring i politisk filosofi, i samfunnsvitenskapelige grunnlagsproblemer og vil si noe om hvorfor politikk er viktig og hvordan det angår oss alle. Les mer
    15 18.700,- Velg
    p-1101

    Statsvitenskap del 2

    30 37.400,- Velg
    5290
    Internasjonal og komparat... Internasjonal og komparativ politikk handler om å trekke ut generelle lærdommer fra det mangfold av begivenheter som finnes på den internasjonale arena. Les mer
    15 18.700,- Velg
    5289
    Det norske politiske og a... Kurset gir deg en innføring i hvordan det politiske og administrative systemet i Norge er bygd opp og fungerer. Les mer
    15 18.700,- Velg
 • Inkludert i pris

  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Veilederoppfølging
  • Tilgang til klasserom på nett
  • Eksamensavgift
  • Kurs i studieteknikk
Lukk
Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse
  • icon Søknadsfrist Hver dag, hele året
  • icon Dokumentasjonsfrist Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned
  • icon Oppstart Hver dag, hele året
Lukk
 • Pensum

  Du finner pensumliste til hvert av kursene i dette studiet på kursbeskrivelsen under fanen «pensum».

Lukk
 • Eksamen

  Høgskolen i Molde er ansvarlig for studiet og utsteder karakterutskrift etter at de obligatoriske oppgavene er godkjent og eksamen er bestått.

  Informasjon om eksamen for hvert kurs finner du under på de ulike kursene under seksjonen «eksamen».

Lukk
 • Veilederprofil

  image
  Arve Hjelseth

  Med en doktorgrad i sosiologi er Arve Hjelseth også veileder for Utdanningsvitenskapelig metode hos Høyskolen Kristiania Nettstudier. Videreutdanning er en måte å lære seg å tenke nytt og ikke stivne i tenkemåten, sier han. Les mer

Lukk