Handlekurven er tom.
Studietilbud /

Onboarding

Erfaring viser at nye medarbeidere har omtrent 90 dager på å vise seg frem i sin nye jobb. Når vi tar ansvar for at nyansatte kommer raskt på plass i egne oppgaver, og finner seg til rette i organisasjonen, opplever vi oftere rekrutteringer som vellykkede.

 • Kursinnhold

  Nyansattperioden er krevende både for den ansatte og for organisasjonen. Vi bør se på mottaksfasen som siste del av rekrutteringsprosessen, hvor fokus er at den nye medarbeideren så fort som mulig skal bli en verdifull bidragsyter i virksomheten. På den måten tar vi ansvar for at ansettelsen oppleves som vellykket, og ikke etter hvert blir feilansettelse. Mangelfull introduksjon er en av de hyppigste årsakene til at nye medarbeidere slutter.

  Dette todagerskurset vil belyse hvordan introduksjon av nye medarbeidere i organisasjoner er mye mer enn opplæring i arbeidsoppgaver, interne prosesser og systemer. Onboarding, mottak av nyansatte og påmønstring, er noen av begrepene vi benytter. Det handler om organisasjonsintroduksjon og organisasjonssosialisering. Definisjonen på organisasjonssosialisering er en tidfestet prosess fra nyansattes start i organisasjonen, til nyansatte er et fullverdig og produktivt medlem. Det handler både om et læringsinnhold og en læringsprosess.

  Viktige temaer:

  • Sammenhengen mellom virksomhetens mål og strategier, og utvikling av medarbeiderressurser som bidrar til at organisasjonen jobber effektivt og med høy kvalitet 
  • Organisasjonsintroduksjon og organisasjonssosialisering 
  • Mottaksprosessens innhold 
  • Hva skjer i ulike faser av prosessen? Hvilke behov har den nye medarbeideren underveis?
  • Hvordan påvirker nyansettelser teamet som produserende enhet, relasjoner og kultur?
  • Hva bør mottaksprosessen inneholde? 
  • Sammenhenger mellom Onboarding og Employer Branding
  • Prøvetiden. Hva gjelder den, og hvordan bør den brukes? 
    

  Dette kurset er ett av flere som inngår i Høyskolen Kristiania sitt videreutdanningstilbud «Professional Programs»Du kan se hele kursmenyen her. 

Lukk
 • Kursets kompetansemål

  Etter avsluttet kurs vil du ha kunnskap om hva en godt tilrettelagt prosess for nyansatte bør inneholde, og hva det er viktig å ha fokus på i ulike faser. Du vil ha innsikt i og forståelse for hva som skal til for at den nye medarbeideren raskest mulig blir en god ressurs, som bidrar til at organisasjonen når mål, skaper verdier, eller leverer høy tjenestekvalitet.

Lukk
 • Hvem passer kurset for?

  Alle som ansetter eller tar imot nye medarbeidere.

Lukk
 • Praktisk gjennomføring

  Dato: Onsdag 08. februar - torsdag 09. februar

  Klokkeslett: 09.00 - 15.00 begge dager

  Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter

  Gjennomføringssform: Kurset gjennomføres med en kombinasjon av undervisning, gjennomgang av praktiske eksempler, diskusjoner rundt konkrete og dagsaktuelle problemstillinger hentet fra norske virksomheter, samt refleksjon blant deltakerne rundt egne erfaringer og situasjon. Gjennom det jobber vi med innsikt i hva faget sier, setter det i relevant sammenheng, og skaper forståelse for og tanker om hvordan du kan utvikle egen praksis. 

Lukk
 • Kursleder: Andreas Thon

  Andreas Thon er høyskolelektor ved institutt for Ledelse og organisasjon, med faglig ansvar for temaer innenfor HR, organisasjon og ledelse. Med bakgrunn fra forsvaret, private virksomheter, og med erfaring fra internasjonale forhold, har han jobbet med temaer som strategisk bemanningsplanlegging, rekruttering og kompetanseutvikling i ulike sammenhenger.

  Andreas har Krigsskoleutdanning fra forsvaret og en mastergrad fra University of Hertfordshire. Han har jobbet med utvikling av medarbeiderressurser, ledelse og organisasjoner i mer enn 25 år. 

Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs     Pris a
    8013
    Onboarding Erfaring viser at nye medarbeidere har omtrent 90 dager på å vise seg frem i sin nye jobb. Når vi tar ansvar for at nyansatte kommer raskt på plass i egne oppgaver, og finner seg til rette i organisasjonen, opplever vi oftere rekrutteringer som vellykkede. Les mer
    11.900,- Velg
 • Gode grunner for å delta

  ✔ undervisning av høyskolelærer og kursansvarlig Andreas Thon

  ✔ En kombinasjon av teoretisk innsikt og praktiske eksempler

  ✔ Relevante diskusjoner med bransjekollegaer 

  ✔ Plattform for networking

Lukk
 • Bli kjent med Professional Programs

  Professional Programs er intensive todagerskurs med akademisk forankring og konkret praktisk relevans. Kursmenyen har et bredt spekter, og du kan velge mellom todagerskurs innen salg, markedsføring, innovasjon, ledelse og HR- og personalledelse. 

  I denne korte filmen får du en innføring i hva Professional Programs er. Ta gjerne en titt, og klikk her hvis du ønsker å se hele kursmenyen. 

Lukk